Aktuality & Akcie - Arcidiecézna charita Košice

Púť Rómov v Gaboltove

Štyri deti z nášho Krízového centra pre matky s deťmi sa zúčastnili Púte Rómov v Gaboltove. 

Workshop na Festivale radosti vo Vysokej nad Uhom

Mladým dobrovoľníkom sme predstavili naše nové projekty pre ľudí v núdzi.

V Komunitnom centre v Pavlovciach nad Uhom tiekla krv

Komunitné centrum v Pavlovciach nad Uhom sa zapojilo do prípravy a realizácie darovania krvi.

Bohatý júl v Dennom stacionári v Stropkove

Naši stropkovskí seniori využívajú čas zaujímavými aktivitami, ktoré posilňujú telo a povzbudzujú ducha. 

Hojnosť júnových aktivít v Bardejove

Júnové dni v našom Hospici svätej Matky Terezy v Bardejove, ako aj v Dennom stacionári svätej Matky Terezy v Bardejove bol úrodný a plný radosti a vďaky. 

Klienti denného stacionára v Stropkove na púti v Levoči

Na Mariánskej hore v Levoči sa konal XX. ročník celoslovenskej púte seniorov.

Kalendár

Photo album