Pozývame na XI. Medzinárodnú vedeckú konferenciu pri príležitosti 15. výročia Hospicu Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi
05
mar
2018

Pozývame na XI. Medzinárodnú vedeckú konferenciu pri príležitosti 15. výročia Hospicu Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi


Arcidiecézna charita Košice
Hospic Matky Terezy Bardejov
Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča a V. Hopku Spišská Nová Ves – Prešov
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava

-----------------------------------------------------------------------------

v  spolupráci s

Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov
NsP sv Jakuba Bardejov, Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie
Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Prešov
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Hospicijum sv. Lazara Krakov

 

pozývajú na XI. Medzinárodnú vedeckú konferenciu pri príležitosti 15. výročia Hospicu Matky Terezy

„Význam multiodborovej spolupráce v hospicovej starostlivosti“

ktorá sa uskutoční v dňoch

21. až 22. júna 2018 (štvrtok – piatok)

v Bardejove – Bardejovská Nová Ves

 

 

 

Konferencia je zaradená do systému vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR 366/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov


Garanti konferencie  pre vedecký výbor:

Odbor sociálna oblasť, právna a teologická

prof. PhDr. František Hanobik, PhD.                                  

PhDr. Andrea Gállová, PhD

prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc.                                          

PhDr. Monika Guľašová, PhD.               

prof.zw. dr. Hab. Wojciech Slomski, Dr.h.c.Mult.              

PaedDr. Ľudovít Spuchľák, PhD.

Dr. h.c.doc. ThDr. PaedDr. Marek Storoška, PhD.             

JUDr. Marcela Chomová, PhD.                                  

doc. ThDr. Peter Vansač, PhD.                                           

Ing. Cyril Korpesio

doc. ThDr. PaedDr. Martin Jurašek, PhD.                           

Mgr. Martina Proněková

                               .                                       

Odbor ošetrovateľstva a psychológie                        

doc. PhDr. Anna Murgová, PhD.                                  

PhDr. Dagmar Magurová, PhD.                                          

PhDr. Jana Nemcová, PhD.

PhDr. Jana Sušinková, PhD.                                                

PhDr. Anna Hudáková, PhD.

PhDr. Andrea Obročníková, PhD.                                       

PhDr. Ľudmila Majerníková, PhD.

PhDr. Gabriela Kuriplachová, PhD.                                     

Mgr. Iveta Michalcová                                                

PhDr. Mária Popovičová, PhD.                                           

Mgr. Mária Šinaľová

Mgr. Antónia Peregrimová           

 

Odbor medicíny                                                        

doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD.                                  

MUDr. Adriana Kuľková                                                                                                            

MUDr. Jolanta Stoklosa                                                      

MUDr. Denisa Borošová                                             

MUDr. Jozef Chovanec                                                       

MUDr. Juraj Holtman                                                  

                     

Organizačný výbor:

doc. ThDr. Peter Vansač, PhD.

PhDr. Anna Hudáková, PhD.

Mgr. Martina Proněková

Mgr. Antónia Peregrimová

Ing. Marcela Ščurová

 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Rokovacie jazyky:           Slovenský, český, poľský a ruský

Registrácia účastníkov:   V obidva dni vždy o:  08:00

Dĺžka prednášky:            20 minút

Diskusia:                        Po odznení jednotlivých prednáškových blokov

Parkovanie:                    Pred budovou Spoločenskej sály Angel v Bardejovskej Novej Vsi na nám. L. Berku 199, bez poplatku

 

MIESTO KONANIA

Spoločenská sála Angel s reštauráciou a penziónom v Bardejovskej Novej Vsi

Nám. L.Berku 199, 08501 Bardejov – Bardejovská Nová Ves

Doprava: - autom – smer Giraltovce

  • zo stanice /zastávka pred budovou/ MHD č.4,6 http://www.bardejov.sk/informacie- pre-vas/mhd-bardejov
  • z autobusového nástupištia smer Giraltovce https://cp.hnonline.sk/bus/spojenie/

 

 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE A TERMÍNY

Záväzná prihláška: do 11.júna 2018  na E-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kontaktný telefón:  054 474 26 62  //  0911 284 235  // 0910 842 569

Úhrada konferenčného poplatku: do 1.júna 2018 na účet : SK1502000000002945495857 variabilný symbol: 106 v správe pre prijímateľa: konferencia 2018 alebo pri registrácii v hotovosti

Aktívnu účasť potvrdiť do 1.mája 2018

Príspevok/prednáška – zaslať:  do 1.mája 2018 na E-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

CIEĽ KONFERENCIE

Cieľom konferencie je pracovné a vzdelávacie stretnutie pomáhajúcich profesií prítomných v hospicovom tíme. Zámer konferencie je vyzdvihnutie multiodborovej spolupráce, komunikácia medzi odbormi, akceptovanie jednotlivých odborov, potreba úzkej spolupráce.

Príspevky budú prezentované z oblasti medicíny, ošetrovateľstva, psychológie, sociálnej práce, teológie. Hlavnou témou je význam multiodborovej spolupráce, ktorá je súčasťou hospicovej filozofie a porovnanie s prácou v zahraničí.

 

TÉMATICKÉ OKRUHY PREDNÁŠOK

Pohľad jednotlivých pomáhajúcich profesií na multiodborovú spoluprácu v hospici.

Predstavenie fungovania multiodborovej spolupráce hosťami zo zahraničia

Témy týkajúce sa vzťahu pacient, rodina a odborník z pomáhajúcej profesie.

 

KONFERENČNÝ POPLATOK

Registračný poplatok je 15,- na účastníka (sestry – členky SKSaPA – 12,00 €).

Na účet : SK1502000000002945495857 variabilný symbol: 106 v správe pre prijímateľa: konferencia 2018 alebo pri registrácii v hotovosti      

Poznámka:

 Z poplatku budú hradené náklady na organizačné záležitosti a na vydanie zborníka v elektronickej forme.

 Je možné objednať si aj knižnú formu zborníka za osobitný poplatok: 10,- €  

 Zborníky (knižná forma aj CD) budú organizátormi zaslané len tým záujemcom, ktorí pri registrácii vypíšu svoju adresu na obálku pre ich zaslanie poštou.

 Platby sú realizované pri registrácii.

 

VÝSTUP Z KONFERENCIE

 Výstupom bude recenzovaný zborník príspevkov z vybraných tém. Podmienkou publikovania je ich aktívna prezentácia a absolvovanie recenzného konania.

Konferencia je zaradená do stanoveného systému hodnotenia účasti na odborných podujatiach v zmysle platných zákonov a predpisov pre ich konanie.

 

 

 

PONUKA SERVISU A SLUŽIEB

Ubytovanie:

Rezervované na Nám. L. Berku 199 v Bardejovskej Novej Vsi v Penzióne  s platbou na mieste v cene 20€ s raňajkami.

 

Stravovanie:

Zabezpečené v reštaurácii s úhradou pri registrácii takto:

  • obed za poplatok: 3,- €
  • spoločenská večera s programom: 7,- €

 

 

                               

Záväznú prihlášku si môžete stiahnuť tu:

 

 

Pokyny na odborné príspevky:

o autorovi

Adriana Čurajová

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kalendár

Photo album