Zbierka školských pomôcok

„S prázdnou taškou sa do školy nechodí“ je hlavné motto 8. ročníka zbierky školských pomôcok, ktorú organizuje Arcidiecézna charita Košice v rámci Slovenskej katolíckej charity v období od 1. júna do 31. augusta 2017. Viac ako 40 zberných miest po celom Slovensku bude v tomto čase k dispozícii všetkým ochotným darcom, ktorí by chceli takouto formou podporiť deti zo sociálne slabších rodín, krízových centier a detských domovov.

 

Začiatok zbierky nie je náhodný a je už tradične spojený s Medzinárodným dňom detí, ktorý si pripomíname práve dnes. Tento deň okrem možnosti urobiť deťom radosť, si kladie za cieľ poukázať na problémy dotýkajúce sa mnohých detí na celom svete. Pomoc deťom pri ich vzdelávaní, považujeme za veľmi potrebnú. Preto sme sa rozhodli pokračovať aj v tejto forme pomoci a podpory.

 

Zbierku školských pomôcok realizujeme v našich zariadeniach, ktoré ponúkli priestory na vytvorenie zberných miest. Zároveň sa po skončení zbierky budú podieľať na distribúcii pomoci. Darcovia sa môžu zapojiť darovaním nových i použitých, avšak stále funkčných pier, zošitov, pravítok, fixiek, peračníkov, tašiek a iných vecí, ktoré môžu deti pri štúdiu v škole využiť. Vyzbierané predmety budú rozdelené do rodín zo sociálne slabších pomerov a deťom z charitných detských domovov. Malým poďakovaním pre všetkých darcov bude tento rok záložka do knihy so symbolom pravítka.

 

Počas minulých ročníkov sme sa stretli s veľkou štedrosťou konkrétnych ľudí, ako aj celých organizácií, či firiem. Veríme, že aj tento rok vďaka vašej podpore pomôžeme zlepšiť prípravu a vzdelanie tých najzraniteľnejších. 

 

Zoznam zberných miest Arcidiecéznej charity Košice:


Košice – Arcidiecézna charita Košice, Dom pokojnej staroby, Južná trieda 2; pracovné dni 8:00 – 16:00 hod.

Košická Nová Ves – Krízové centrum pre matky s deťmi, Poľná 1; pracovné dni 8:00 – 16:00 hod.

Snina – Denný stacionár Snina, Nám. Jána Pavla II. 2059; pracovné dni 8:00 – 16:00 hod.

Lipany – Komunitné centrum Lipany, Kapitána Nálepku 19; pracovné dni 8:00 – 16:00 hod.

Stropkov – Komunitné centrum Stropkov, Mlynská 724; pracovné dni 8:00 – 16:00 hod.

Michalovce – Charitatívno - sociálne centrum, Okružná 3657; pracovné dni 8:00 – 16:00 hod.

Viac z tejto kategórie: « Naši seniori