Adresár

 

 

Centrum ADCH

Riaditeľ ADCH
Ing. Cyril Korpesio
Masarykova 19
040 01 Košice
tel: 055/6255317
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Sekretariát riaditeľa
Alena Kurtyová
Masarykova 19
040 01 Košice

tel: 055/6255317
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Vedúca technicko-organizačného úseku
Ing. Alica Štarková
Masarykova 19
040 01 Košice
tel: 0911 266 815, 055/6255317, kl.16

Referent technicko-organizačného úseku
Vincent Papáč
Masarykova 19
040 01 Košice
tel: 055/6255317, kl.17

IT technik
Ing. David Lang
Masarykova 19
040 01 Košice
mobil: 0910 842 817

Vedúci ekonomického úseku
Ing. Anton Širgeľ
Masarykova 19
040 01 Košice
mobil: 0910 842 678

Finančný ekonóm
Ing. Štefan Tkáč
Masarykova 19
040 01 Košice
tel: 055/62 55 317, kl.19

Hlavný účtovník
Ing. Mária Paholková
Masarykova 19
040 01 Košice
mobil: 0911 156 006

Finančný účtovník
Ing. Katarína Salanciová
Masarykova 19
040 01 Košice
mobil: 0910 842 677

Finančný účtovník
Mária Bobiková
Masarykova 19
040 01 Košice
mobil: 0910 842 675

Všeobecný účtovník - fakturant
Ing. Mária Tkáčiková
Masarykova 19
040 01 Košice
mobil: 0911 680 028

Mzdový účtovník
Helena Argalášová
Hedviga Dobrovičová

Masarykova 19
040 01 Košice
mobil: 0911 680 181


Vedúci sociálno-zdravotného úseku
Mgr. Marián Beluško
Masarykova 19
040 01 Košice

mobil: 0911 266 550

 

     

Referent sociálno-zdravotného úseku

Mgr. Jana Majdová

Masarykova 19
040 01 Košice

mobil: 0910 842 183

 

Referent sociálno-zdravotného úseku
Mgr. Zuzana Nemcová

Masarykova 19
040 01 Košice

mobil: 0911 174 107

Referent sociálno-zdravotného úseku
Mgr. Katarína Seidlová
Masarykova 19
040 01 Košice
 

Vedúci úseku riaditeľa
Ing. Marián Krajňák, potravinová pomoc

Masarykova 19
040 01 Košice
tel: 055/6255317

Personálne pracovisko
JUDr. Svetlana Semančáková
Masarykova 19
040 01 Košice
mobil: 0901 911 268

Personálne pracovisko
Bc. Blanka Lajtárová
Masarykova 19
040 01 Košice
mobil: 0911 680 036

Zbierky, dobrovoľníctvo, farské charity, kurzy opatrovania
Mgr. Marta Krištofová
Masarykova 19
040 01 Košice
mobil: 0911 115 446

 

Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti

ADOS Bardejov
Mária Jurková
Pri štadióne 23
085 01 Bardejov
mobil: 0903 982 141, tel: 054/4742662
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
ADOS Košice
Mgr. Vyhnalová Věra
Južná trieda 2
040 01 Košice
mobil: 0911 279 578
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
ADOS Lipany
Mgr. Vavreková Jana
Hviezdoslavova 826
082 71 Lipany
mobil: 0903 982 140, tel: 051/4572781
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
ADOS Sobrance
Mgr. Juríková Valéria
Kpt. Nálepku 8
073 01 Sobrance
mobil: 0903 982 139
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
ADOS Trebišov
Mgr. Semanová Monika
Cukrovarská 2
075 01 Trebišov
mobil: 0907 972 619, tel: 056/6725426
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Charitatívna služba v rodinách, opatrovateľská služba
Mgr. Jozef Košč
Poštová 15
040 01 Košice
mobil:  0910 842 458
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Projekt podpory opatrovateľskej služby
Mgr. Jozef Košč
Poštová 15
040 01 Košice
mobil: 0910 842 458
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Denné stacionáre

Denný stacionár Košice
Bc. Blažena Fecáková, koordinátorka zariadenia
Južná Trieda 2
040 01 Košice
mobil: 0911 273 877 tel: 055/6255317
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 
Denný stacionár sv. Kláry, Michalovce
Mgr. Marta Stanková, koordinátorka zariadenia
Okružná 3567
071 01 Michalovce
mobil: 0911 174 094
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Denný stacionár Prešov
Mgr. Jana Kováčiková, koordinátorka zariadenia
Okružná 36
080 01 Prešov
mobil: 0910 842 594
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Denný stacionár Sabinov
Mgr. Juliana Ďuricová, koordinátorka zariadenia
Ul. 17. novembra 8
083 01 Sabinov
mobil: 0911 273 879
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Denný stacionár Lipany
Mgr. Mária Kušnírová, koordinátorka zariadenia
Hviezdoslavova 826
082 71 Lipany
mobil: 0910 842 836
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Denný stacionár Vojčice
Ing. Anna Antošková, koordinátorka zariadenia
Školská 396
076 22 Vojčice
mobil:0903 982 652
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Denný stacionár Sečovce
Mgr. Monika Baňacká, koordinátorka zariadenia
Ul. Obchodná 180/20
078 01 Sečovce
mobil: 0910 842 623
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Denný stacionár sv. Štefana, Snina
Mgr. Jana Kozejová, koordinátorka zariadenia
Jána Bottu 142
069 01 Snina
mobil: 0911 680 197
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Denný stacionár sv. Jána Krstiteľa, Humenné
Mgr. Stanislav Čura, koordinátor zariadenia

Mgr. Andrea Charitunová, koordinátorka zariadenia

Kukorelliho 1498/10
066 01 Humenné

mobil: 0910 842 610 
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

mobil: 0911 110 832 

Denný stacionár Snina
Mária Čopová, koordinátorka zariadenia
Nám. Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina
mobil: 0903 982 907
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Denný stacionár sv. Matky Terezy, Bardejov
Mgr. Ľudmila Birková, koordinátorka zariadenia
L. Berku 199
085 01 Bardejov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Domy Arcidiecéznej charity Košice

Dom pokojnej staroby A.F.Colbrieho Košice
PhDr. Viktória Rusňáková, zástupkyňa vedúceho zariadenia
Južná Trieda 2
040 01 Košice
mobil:0910 842 638, tel: 055/6252000
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Charitný dom sv. Edity Steinovej Vojčice
Mgr. Katarína Kolačkovská, vedúca zariadenia
Školská 396
076 22 Vojčice
mobil: 0911 266 554, tel: 056/6761402
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Dom pokojnej staroby F. Majocha V. Šariš
Mgr. Terézia Judová, vedúca zariadenia
Nám. sv. Jakuba 30
082 21 Veľký Šariš
mobil: 0911 266 556, tel: 051/7480161
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Dom pokojnej staroby Lipany
Mgr. Jana Koľová, vedúca zariadenia
Hviezdoslavova 826
082 71 Lipany
mobil: 0911 266 558, tel: 051/4574869
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
HOSPIC Matky Terezy BNV
Mgr. Martina Proněková, vedúca zariadenia
Pri štadióne 23
085 01 Bardejov
mobil: 0911 284 235, tel: 054/4742662
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Krízové centrum Košice
Mgr. Miroslav Firda, vedúci zariadenia
Poľná 1
040 14 Košice
mobil: 0904 738 552, tel: 055/6714594
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Charitný dom sv. Alžbety a Nocľaháreň Emauzy
PhDr. Soňa Hlaváčová,PhD. vedúca zariadenia
Bosákova ulica
040 01 Košice
tel: 0904 738 551
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Charitný dom pre mládež
Mgr. Beáta Bronišová, vedúca zariadenia
Lúčna 812
093 01 Vranov nad Topľou
mobil: 0903 982 906 tel: 057/4431578
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Špecializované sociálne poradne

Poradňa Košice
Mgr. Metod Kamlár, špecializovaný sociálny poradca
Bočná 2
040 01 Košice
mobil: 0910 842 577
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Poradňa Michalovce
Mgr. Marta Stanková, špecializovaný sociálny poradca
Okružná 3567
071 01 Michalovce
mobil: 0911 174 094
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Poradňa Humenné
Mgr. Stanislav Čura, špecializovaný sociálny poradca
Kukurelliho 10
066 01 Humenné
tel: 057/7757074
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Poradňa Lipany
PhDr. Bohuš Čepiga, špecializovaný sociálny poradca
Kpt. Nálepku 19
082 71 Lipany
tel: 051/4572549
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Poradňa Prešov
Mgr. Jana Kováčiková, špecializovaný sociálny poradca
Okružná 36
080 01 Prešov
mobil: 0910 842 594
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Poradňa Bardejov
Mgr. Martina Proněková
Pri štadióne 23
085 01 Bardejov
mobil 0911 284 235
poradna.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Komunitné centrá

Komunitné centrum Sečovce
Mgr. Janette Fedorková, koordinátorka zariadenia
Dargovských hrdinov 89/11
078 01 Sečovce
mobil: 0910 842 566
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Komunitné centrum Pavlovce nad Uhom
Mgr. Klaudia Serenčková, koordinátorka zariadenia
Školská 410
072 14 Pavlovce nad Uhom
mobil: 0910 842 639
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Komunitné centrum Lipany
Mgr. Marko Urdzik, manažér
Kpt. Nálepku 19
082 71 Lipany
tel: 051/4572549
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Komunitné centrum Stropkov
Mgr. Beáta Vožná, koordinátorka zariadenia
Mlynská 724
091 01 Stropkov
mobil: 0903 982 801
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Charitatívne činnosti a projekty

Časopis NOTABENE a CESTA
Ing. Mgr. Martina Podhájecká
Bosákova ulica
040 01 Košice
mobil: 0910 842 182
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Jedáleň Humenné
Gabriela Onuščáková
Kukorelliho 10
066 01 Humenné
tel: 0944 878 108
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Psychológ

Psychológ
Mgr. Marcel Slivka
Južná trieda 2
040 01 Košice
mobil: 0915 993 888
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Naposledy zmenené piatok, 26 október 2018 14:27