Aktuality & Akcie - Arcidiecézna charita Košice

Hľadáme darcu použitého kočíka

Krízové centrum v Košiciach hľadá darcu použitého športového kočíka

PoďakovanieArcidiecézna charita Košice ďakuje Mestu Prešov za poskytnutie dotácie vo výške 647€ na pokrytie časti nákladov súvisiacich s organizovaním aktivít pre klientov s trvalým pobytom v meste Prešov v rámci činností Denného stacionára na Okružnej ulici 36 v období máj-december 2018.

Na košickom MMM 2018

Najstaršieho európskeho maratónu, ktorý sa v Košiciach organizuje už od roku 1924, sa v tomto ročníku zúčastnili opäť aj pracovníci Arcidiecéznej charity Košice.

 

Odkopnime predsudky, futbal spája

Pod týmto názvom Arcidiecézna charita Košice odštartovala dňa 19.septembra 2018 od 9-tej hodiny už 11. ročník športového podujatia s cieľom odbúrať predsudky voči ľuďom bez domova.

Kurz opatrovania

ponúkame absolvovať kombinovanou formou v rozsahu 230 hodín v Košiciach a Prešove v troch termínoch od 28.8., od 2.10. a od 6.11.2018.

Človeče, nehnevaj sa!

Dnes, 19. júna 2018, sa uskutočnil turnaj denných stacionárov z Humenného, Michaloviec, Prešova a Sniny v obľúbenej spoločenskej hre "Človeče, nehnevaj sa!". 

Kalendár

Photo album