Pomôžte nám pomáhať

 

 Arcidiecézna charita Košice sa aj tento rok uchádza o darovanie 2% (3%) dane z príjmov. S Vašou pomocou budeme môcť skvalitňovať naše služby a dostať sa bližšie k tým, ktorí potrebujú našu pomoc.

Predvyplnené tlačivo si môžete stiahnuť v požadovanom formáte kliknutím na obrázok nižšie_

  Tlacivo vo formate .DOC

 

KOMU SA VENUJEME?

 

Každodenne sa venujeme ľuďom v núdzi, ľuďom žijúcim na ulici, seniorom, ale aj slobodným mamičkám s deťmi, mladým ale aj celým rodinám. Okrem sociálnych služieb pomáhame aj zdravotnou starostlivosťou v domácnostiach, hospici a Dome ošetrovateľskej starostlivosti. Svoje skúsenosti odovzdávame aj prostredníctvom vzdelávania kurzov opatrovania a rôznymi školeniami našich zamestnancov. 

 

Arcidiecézna charita Košice uvíta každú vašu pomoc - finančnú, materiálnu, dobrovoľnícku prácu, ako aj iné formy Vašej podpory.

 

Verejné zbierky

Ak chcete prispieť v priebehu roka, môžete tak spraviť zapojením sa do verejnej zbierky.

 

Iné formy podpory

V prípade, že máte záujem podporiť nás iným spôsobom, prosím kontaktujte nás a my si veľmi radi s vami dohodneme stretnutie.

 

 

Finančný dar

Pokiaľ máte záujem finančne nás podporiť poukázaním peňazí na náš účet, môžete tak spraviť jednorázovo alebo zadať aj drobnú platbu ako trvalý príkaz.

 

Bank. spoj.: Prima banka
č. ú.: 9330 433 002/5600

 

IBAN: SK86 5600 0000 0093 3043 3002

 

 

 

OTVOR SVOJE SRDCE

 

Koncom roka 2016 bolo na Slovensku viac ako 200 000 ľudí, vrátane detí, odkázaných na pomoc v hmotnej núdzi. Mnoho rodín nemá uspokojené ani základné životné potreby ako primerané bývanie, či strava. Medzi naše zariadenia krízovej intervencie patria Krízové centrum pre matky s deťmi v Košickej Novej Vsi, Charitný dom sv. Alžbety v Košiciach a Charitný dom pre mládež vo Vranove nad Topľou. 

Už 14 rokov poskytujeme sociálne služby formou útulku a nocľahárne, osamelým matkám, mladým dospelým opúšťajúcim detské domovy i celým rodinám žijúcim v biede, ženám i mužom v núdzi.

V čase od 16. do 24. októbra 2017, prebieha zbierka Otvor svoje srdce. V utorok, 17. novembra 2017, pôjdeme s viac ako 150 dobrovoľníkmi do košických ulíc, obchodných centier, úrady, školy a firmy. Darcovia budú môcť prispieť do prenosných pokladničiek. Odmenou za milodar bude dekoratívne mydielko, ktoré vyrábajú ženy v núdzi na tvorivých dielňach. Výťažok zo zbierky bude použitý na zabezpečenie dôstojných podmienok na život pre rodiny a ľudí v núdzi. Zároveň tým podporíte pracovnú terapiu klientiek, ktorá pomôže rozvoju ich pracovných zručností. 

Ak sa chcete pridať a pomôcť rodinám v núdzi, môžete prispieť aj priamo cez náš web. 

Pomôžte nám pomáhať. Ďakujeme za Vašu pomoc.

Charita, blízko pri človeku.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.