Nadácia SOCIA podporila projekt „v stacionároch je nám super!“ sumou 2000 €.

Cieľom projektu, ktorý bol podporený v rámci výzvy „Lienka Pomoci“  je skvalitnenie sociálnych služieb pre seniorov – klientov 7 denných stacionárov, ktoré Arcidiecézna charita Košice prevádzkuje na východnom Slovensku. Vďaka finančnej podpore boli zakúpené rôzne pomôcky, ktoré seniorom pomôžu spríjemniť pobyt v dennom stacionári ako napríklad rehabilitačné kreslá, masážny stôl, masážne kreslo, fit lopty, glukomery a tlakomery, šliapacie trenažéry, chodúľky či rádiomagnetofón.

Za poskytnutú podporu nadácii SOCIA ďakujeme. 

socia_bold-copy.png www.socia.sk 

Kalendár

Photo album

Video