MPSVR poskytlo ADCH dotácie na rozvoj sociálnych služieb

Arcidiecézna charita Košice ďakuje MPSVR za poskytnutie dotácie vo výške 5 000 € určenej na nákup 10 relaxačných a rehabilitačných kresiel pre Dom pokojnej staroby Košice a dotácie vo výške 3 600 € určenej na zakúpenie hudobných sústav pre rómske komunitné centrum Stropkov a Lipany.

 

mpsv_logo.png

Kalendár

Photo album

Video