Ministerstvo financií poskytlo ADCH dotáciu na zakúpenie špeciálneho motorového vozidla so zdvíhacou plošinou

ADCH Košice týmto ďakuje MF za poskytnutie účelovej dotácie vo výške 10 000 € za ktorú zakúpi špeciálne viacmiestne motorové vozidlo so zdvíhacou plošinou a vďaka ktorému bude možno zaregistrovať nový druh sociálnej služby – prepravnú službu. Vozidlo bude zároveň slúžiť pre potreby klientov Domu pokojnej staroby A.F.Colbrieho na Južnej triede 2 v Košiciach. 

bg_logo.png

Kalendár

Photo album

Video