Dotácie na rozvoj sociálnych služieb ADCH

Dotácie poskytnuté z rozpočtovej kapitoly MPSVR SR

 

V roku 2017 sme získali dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb z rozpočtovej kapitoly MPSVR SR v rozsahu 10 000.- € pre DPS Košice „Nákup materiálno technického vybavenia – polohovateľné postele s príslušenstvom a nočné stolíky“.

 

Z toho projektu sme zakúpili 15 postelí a 15 obojstranných nočných stolíkov pre zariadenie sociálnych služieb  v Košiciach. Nové postele umožnia klientom spríjemniť prostredie, vyšší komfort na lôžku. Zvýšila sa  kvalita poskytovaných sociálnych služieb  v Dome  pokojnej staroby A.F. Colbrieho. Okrem toho prínosom je aj ochrana zdravotného stavu prijímateľov , ľahším polohovaním a rovnako aj pomoc  obsluhujúcemu personálu pri manipulácii s prijímateľom sociálnych služieb.

 

 

 

Z nadácie EPH sme získali finančný príspevok 6550.- € na „Materiálne vybavenie pre prvý hospic na Slovensku Hospic Matky Terezy . Z týchto prostriedkov boli zakúpené polohovateľné postele.

 

 

 

Okrem toho sme získali z Nadácie EPH ďalších 3000.- € pre Dom pokojnej staroby A.F. Colbrieho Košice na nákup polohovateľných postelí s príslušenstvom.

 

 

 

3500 € sme získali z Nadácie  EPH na zakúpenie signalizácie v Zariadení sociálnych služieb –Dom pokojnej staroby  F. Majocha - DKD Veľký Šariš.

 

 

 

Z projektu Ministerstva financií sme získali finančné prostriedky vo výške 7000 € na nákup osobného motorového vozidla pre ADOS Sobrance. Týmto sa zvýšila kvalita poskytovaných služieb pri ošetrovaní pacientov v teréne v regióne Sobrance.

 

 

 

 

Spracovala: Ing. Alica Štarková

Kalendár

Photo album

Video