Ukončené

Projekt KomPrax

Vo februári 2014 bol pre zariadenie Arcidiecéznej charity Košice -  Krízové Centrum v Košickej Novej Vsi realizovaný projekt „Rozvíjanie empatie cez starostlivosť o zvieratko.“

 

Projekt bol podporený z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút  mládeže.“

 

Projekt „Vstaň z prachu“

V dňoch 1.3. – 31.10.2012 v Krízovom centre pre matky s deťmi v Košickej Novej Vsi a Útulku sv. Alžbety v Košiciach sa uskutočnila plánovaná aktivita projektu – finančné vzdelávanie matiek, detí a mládeže a bezdomovcov. Lektorom vzdelávania bola Mgr. Lucia Drabantová (sociálny pracovník ADCH). Do projektu bolo zapojených 15 klientov Útulku sv. Alžbety (bezdomovci), 15 klientov Útulku v Košickej Novej Vsi, 30 matiek a 20 mladých klientov Krízového centra.

 

Kalendár

Photo album

Video