Aktívne

Dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v roku 2013

Na základe žiadostí Arcidiecéznej charity Košice Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky schválilo žiadosti o dotáciu na rozvoj sociálnych služieb v záujme zabezpečenia nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb našich prijímateľov sociálnych služieb.

03
feb
2014

Umenie bez domova

Projekt jednej našej dobrovoľníčky, ktorá tvorí s klientmi Charitného domu na Bosákovej ulici.

BID projekt: učebné moduly a testy sebaohodnotenia

Arcidiecézna CHARITA v Košiciach je partnerom v medzinárodnom projekte „BID - kvalifikovanie opatrovateliek v nemčine“. 

Znalosti nemeckého jazyka u opatrovateliek už činných v Nemecku a Rakúsku sú síce mnohokrát prítomné, avšak znalosti pracovnej reči a medzikulturálnych kompetencií v interakcii opatrovateľky a opatrovanej osoby a ich rodinných príslušníkov žiaľ vo väčšine prípadov nie.

05
mar
2013

Projekt „BID“

Arcidiecézna CHARITA v Košiciach je partnerom v medzinárodnom projekte „BID - kvalifikovanie opatrovateliek v nemčine“

Silno rastúci dopyt po opatrovateľskom personále pre starších ľudí sa v Nemecku a Rakúsku stále častejšie uspokojuje cez opatrovateľky/opatrovateľov (ide o pomocnice a pomocníkov v domácnosti alebo 24 hodinové opatrovateľky) z východnej a strednej Európy, hlavne z Bulharska, Rumunska, Poľska, Slovenska, Česka, Maďarska. 

Kalendár

Photo album

Video