Aktívne

Projekt „Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd“

V dňoch 23.-25.01.2013 v Sanatóriu Tatranská Kotlina sa uskutočnila plánovaná aktivita projektu - pracovný seminár s názvom „Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd – norma alebo bežná prax v sociálnych službách?“. Zúčastnili sa na ňom odborní zamestnanci(sociálni pracovníci, poradcovia, sestry, opatrovateľky a vedúci zamestnanci) rôznych druhov sociálnych služieb Arcidiecéznej charity Košice z Prešovského i Košického kraja.

Projekt „Terénna záchranná sieť“

Arcidiecéznej charite Košice bol vďaka podpore z Fondu sociálneho rozvoja (www.fsr.gov.sk) schválený projekt "Terénna záchranná sieť" zameraný na terénnu sociálnu prácu, ktorý začala Arcidiecézna charita Košice realizovať v marci 2012 a potrvá do januára 2014.    Celková výška schválených finančných prostriedkov predstavuje sumu 47 150 €.

 

Kalendár

Photo album

Video