Aktívne

Terénna sociálna sieť v meste Košice v realizácii Arcidiecéznej charity v Košiciach

Projekt "Terénna sociálna sieť v meste Košice v realizácii Arcidiecéznej charity v Košiciach" - zverejnenie formulára príkladov dobrej praxe

„Skvalitnenie služieb Charitatívno-sociálneho centra v Michalovciach“

S finančnou podporou Mesta Michalovce sa nám podarilo v roku 2014 zrealizovať projekt s názvom „Skvalitnenie služieb Charitatívno-sociálneho centra v Michalovciach“.

BID Projekt Newsletter 4

Newsletter k BID projektu 4.

BID projekt: Informačný balíček

Milé opatrovateľ/ky
 
Košická arcidiecézna charita sa už druhý rok zapája do európskeho BID projektu pre opatrovateľov/ky. Medzi časom sa zhotovujú jednotlivé informačné balíčky, ktoré by mali pomôcť opatrovateľom/kám zo strednej a východnej Európy.

Kalendár

Photo album

Video