Dom pokojnej staroby Veľký Šariš

Zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb

Námestie sv. Jakuba 30,
082 21 Veľký Šariš
051/7480161, 0907 444 161
dps.saris(at)charita-ke.sk

Vedúci zariadenia: Mons. Mgr. Jozef Dugas, Ing. Dušan Macák

Dom pokojnej staroby Lipany

Zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb, denný stacionár


Hviezdoslavova 826,
082 71 Lipany 
051/457 48 69, 0911 266 558
dps.lipany(at)charita-ke.sk

vedúci zariadenia: Ing. Pavel Slaninka

Dom pokojnej staroby Košice

Zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, domov sociálnych služieb, denný stacionár

 

Južná trieda 2,
040 01 Košice
055/625 20 00, 0911 266 553

dps.kosice(at)charita-ke.sk

vedúci zariadenia: PhDr. Viktória Rusňáková

Charitný dom Vojčice

Zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb, denný stacionar

 

Školská 396,
076 22 Vojčice
056/676 14 02, 0911 266 554
chd.vojcice(at)charita-ke.sk

vedúca zariadenia: Mgr. Katarína Kolačkovská

Kalendár