Charitný dom sv. Alžbety

Sociálne služby krízovej intervencie

 

Charitný dom sv. Alžbety

Bosákova ulica, 040 01 Košice

0904 738 551, 0911 279 583

chd.kosice(at)charita-ke.sk

Vedúca zariadenia: PhDr. Soňa Hlaváčová

Krízové centrum

Útulok pre rodiny s dieťaťom, jednotlivcov s dieťaťom alebo jednotlivcov, nocľaháreň

 

Poľná 1, 

040 14 Košická Nová Ves

kc.kosice(at)charita-ke.sk

055/671 45 94, 0904 738 552

Vedúci KC: Mgr. Miroslav Firda

Charitný dom pre mládež

Útulok, domov na polceste a zariadenie podporovaného bývania

 

Lúčna 812,
093 01 Vranov nad Topľou
057/443 15 78, 0903 982 906
chdm.vranov(at)charita-ke.sk

vedúci zariadenia: Mgr. Beáta Bronišová

Kalendár