Zaradené do: Kampane a zbierky

Pomôžte s potravinami

Od 14. - 20.novembra 2013 sa Arcidiecézna charita Košice zapojila do celoslovenskej potravinovej zbierky, ktorú organizovala spoločnosť Tesco Stores SR, a.s. v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou a organizáciou DEPAUL Slovensko.

TESCO Potravinová zbierka

BRATISLAVA. 13. novembra 2013 - Múka, konzervy, olej, čaj, cestoviny, pracie prášky alebo prostriedky osobnej hygieny. Toto všetko a oveľa viac bude možné darovať ľudom, ktorí sa ocitli   v núdzi. Už vo štvrtok 14. novembra totiž Slovenská katolícka charita (SKCH) v spolupráci so spoločnosťou TESCO STORES SR, a.s. a diecéznymi a arcidiecéznymi charitami spúšťa doteraz najväčšiu potravinovú zbierku na Slovensku.

Akcia kilo - sprievodná aktivita Národného pochodu za život

Jedným zo sprievodných podujatí Národného pochodu za život bola potravinová zbierka AKCIA KILO, ktorá sa konala 20.9.2013. Zúčastnili sa jej pracovníci a dobrovoľníci Arcidiecéznej charity Košice spolu so sestrami Vincentkami a mladými dobrovoľníkmi zo Združenia mariánskej mládeže a študentov cirkevných škôl.

Kalendár