Zaradené do: Aktuality & Akcie

Uzávera v Dennom stacionári Košice

DENNÝ STACIONÁR KOŠICE

pri Domove pokojnej staroby A. F. Colbrieho, Južná trieda 2, Košice

t. č. 0911 273 877

_____________________________________________________________

 

Úcta k starším v DS Stropkov

Úcta k starším v Dennom stacionári

„Pred šedinami povstaň, ucti si osobu starca…“(LV 19,32).
Úcta vo všeobecnosti znamená váženosť, uznanie autority a uznanie hodnôt človeka. Osoba staršieho človeka pre nás všetkých znamená dôstojnosť, úctu a vďaku nielen v mesiaci Október, ale v každodennom živote. Prejavovať im uznanie za zlatú knihu života, celoživotné múdrosti, z ktorej vyplýva množstvo skúsenosti ako možnosť učenia sa pre mladšiu generáciu a vytvárať tak prostredie spolupatričnosti. Aj príroda nám svojou pestrofarebnosťou a rôznorodosťou pripomína život v starobe. Je to zlatá staroba ktorú prežívajú naši rodičia, starí rodičia či prarodičia.

DOD Lipany

Pozvánka na Den Otvorených Dverí v RKC Lipany.

Denný stacionár v Humennom príjemnou alternatívou

 

V Humennom sme otvorili novú službu pre seniorov Denný stacionár

 

Zaradené do: Denný stacionár

Denný stacionár

Denný stacionár je sociálna služba pre fyzickú osobu odkázanú na pomoc inej fyzickej osoby v zariadení na určitý čas počas dňa. Cieľom denného stacionára je zabezpečiť odbornú službu ktorá zodpovedá potrebám fyzickej osoby so zohľadnením jej potrieb, prirodzených vzťahov a rodiny. Posilňuje kontakt so spoločenským prostredím, aktivizáciu, podporu samostatnosti a zodpovednosti.

Kalendár