Zaradené do: Aktuality & Akcie

Dni dobrovoľníctva 2014

Dňa 26.9.2014 sa Arcidiecézna Charita Košice zapája do Dní dobrovoľníctva zaujímavou aktivitou. V centre Košíc budete stretávať dobrovoľníkov spolu s legálnymi predajcami pouličných časopisov Nota Bene a Cesta, ktorí budú informovať o predaji časopisov, o kódexe predajcu a výzore platných preukazov. Nechajte sa osloviť a pomôžte tak dobrej veci - boju proti nelegálnym predajcom.

Dobrovoľníctvo pre všetkých

V období od júna do decembra 2014 spolupracujeme

s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií a Dobrovoľníckym centrom Košického kraja

na projekte inkluzívneho dobrovoľníctva mladých

s názvom Dobrovoľníctvo pre všetkých.

 

Zaradené do: Dobrovoľníctvo

Dobrovoľníctvo

 “Keď človek vloží ruku do ruky biednych, vo svojej druhej ruke nájde Božiu dlaň.“

                                                                                                                        Abbé Pierre

      Ak chceme pochopiť význam dobrovoľníctva v charitatívnych službách, je potrebné objasniť si čo rozumieme pod charitou, zájsť do histórie a hľadať podnety, myšlienky a vzory pre dobrovoľnícku charitatívnu prácu v sociálnych službách.

Charita je dobročinnosť z kresťanskej lásky preukazovaná trpiacim. Jej účelom je pomáhať trpiacemu blížnemu, aby sme  mu pomohli v jeho trápení akéhokoľvek druhu a ak je to možné, aby sme ho priviedli k takému stavu, aby si mohol svoje potreby obstarať sám.

Kalendár