Zaradené do: Dokumenty

Štatút Arcidieceznej charity Košice

Kópia dokumentu Štatút Arcidiecéznej charity v Košiciach.

Zriaďovacia listina

Dokument Zriaďovacia listina Arcidiecéznej charity v Košiciach.

Kalendár