Zaradené do: Pobytové

Krízové centrum

Útulok pre rodiny s dieťaťom, jednotlivcov s dieťaťom alebo jednotlivcov, nocľaháreň

 

Poľná 1, 

040 14 Košická Nová Ves

kc.kosice(at)charita-ke.sk

055/671 45 94, 0904 738 552

Vedúci KC: Mgr. Miroslav Firda

Zaradené do: Ukončené

Projekt „Vstaň z prachu“

V dňoch 1.3. – 31.10.2012 v Krízovom centre pre matky s deťmi v Košickej Novej Vsi a Útulku sv. Alžbety v Košiciach sa uskutočnila plánovaná aktivita projektu – finančné vzdelávanie matiek, detí a mládeže a bezdomovcov. Lektorom vzdelávania bola Mgr. Lucia Drabantová (sociálny pracovník ADCH). Do projektu bolo zapojených 15 klientov Útulku sv. Alžbety (bezdomovci), 15 klientov Útulku v Košickej Novej Vsi, 30 matiek a 20 mladých klientov Krízového centra.

 

Kalendár