Zaradené do: Aktívne

S misijnou prácou zvýšiť sebadôveru MRK v Lipanoch

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie povedomia a záujmu MRK v Lipanoch pomocou misijnej práce formou  vzdelania a výchovy, klásť dôraz na zmysluplný život a prehodnocovania hodnôt. Osvojením si nového pohľadu na zmysel života formovať vzťah k viere, vzdelaniu a práci.

Terénna sociálna sieť v meste Košice v realizácii Arcidiecéznej charity v Košiciach

Projekt "Terénna sociálna sieť v meste Košice v realizácii Arcidiecéznej charity v Košiciach" - zverejnenie formulára príkladov dobrej praxe

„Skvalitnenie služieb Charitatívno-sociálneho centra v Michalovciach“

S finančnou podporou Mesta Michalovce sa nám podarilo v roku 2014 zrealizovať projekt s názvom „Skvalitnenie služieb Charitatívno-sociálneho centra v Michalovciach“.

BID Projekt Newsletter 4

Newsletter k BID projektu 4.

BID projekt: Informačný balíček

Milé opatrovateľ/ky
 
Košická arcidiecézna charita sa už druhý rok zapája do európskeho BID projektu pre opatrovateľov/ky. Medzi časom sa zhotovujú jednotlivé informačné balíčky, ktoré by mali pomôcť opatrovateľom/kám zo strednej a východnej Európy.

Projekt „BID“

Arcidiecézna CHARITA v Košiciach je partnerom v medzinárodnom projekte „BID - kvalifikovanie opatrovateliek v nemčine“

Silno rastúci dopyt po opatrovateľskom personále pre starších ľudí sa v Nemecku a Rakúsku stále častejšie uspokojuje cez opatrovateľky/opatrovateľov (ide o pomocnice a pomocníkov v domácnosti alebo 24 hodinové opatrovateľky) z východnej a strednej Európy, hlavne z Bulharska, Rumunska, Poľska, Slovenska, Česka, Maďarska. 

Projekt „Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd“

V dňoch 23.-25.01.2013 v Sanatóriu Tatranská Kotlina sa uskutočnila plánovaná aktivita projektu - pracovný seminár s názvom „Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd – norma alebo bežná prax v sociálnych službách?“. Zúčastnili sa na ňom odborní zamestnanci(sociálni pracovníci, poradcovia, sestry, opatrovateľky a vedúci zamestnanci) rôznych druhov sociálnych služieb Arcidiecéznej charity Košice z Prešovského i Košického kraja.

Projekt „Terénna záchranná sieť“

Arcidiecéznej charite Košice bol vďaka podpore z Fondu sociálneho rozvoja (www.fsr.gov.sk) schválený projekt "Terénna záchranná sieť" zameraný na terénnu sociálnu prácu, ktorý začala Arcidiecézna charita Košice realizovať v marci 2012 a potrvá do januára 2014.    Celková výška schválených finančných prostriedkov predstavuje sumu 47 150 €.

 

Zaradené do: Ukončené

Projekt „Vstaň z prachu“

V dňoch 1.3. – 31.10.2012 v Krízovom centre pre matky s deťmi v Košickej Novej Vsi a Útulku sv. Alžbety v Košiciach sa uskutočnila plánovaná aktivita projektu – finančné vzdelávanie matiek, detí a mládeže a bezdomovcov. Lektorom vzdelávania bola Mgr. Lucia Drabantová (sociálny pracovník ADCH). Do projektu bolo zapojených 15 klientov Útulku sv. Alžbety (bezdomovci), 15 klientov Útulku v Košickej Novej Vsi, 30 matiek a 20 mladých klientov Krízového centra.

 

Kalendár