Zaradené do: Aktuality & Akcie

Výtvarníci v Rómskom komunitnom centre v Lipanoch

Aj začiatkom tohto leta zobrali mladí v RKC Lipany štetce a farby do ruky aby vykúzlili výtvarné dielka na výkresoch i tričkách. Bolo sa na čo pozerať. Najlepší boli odmenení sladkými odmenami.

Zaradené do: Ambulantné

Rómske komunitné centrum

Cieľom Rómskeho komunitného centra (RKC) je komplexné riešenie problému plnohodnotného uplatnenia Rómov v živote a v spoločnosti a to prostredníctvom pravidelne sa opakujúcich činností i jednorázových aktivít. Z pravidelne sa opakujúcich aktivít je to v oblasti predškolskej výchovy starostlivosť o deti vo veku 3 – 6 rokov zameraná na matematiku, jazykovú, výtvarnú, telesnú a hudobnú výchovu, hygienické návyky. Ďalej voľnočasové aktivity pre deti vo veku 6 – 15 rokov ( hry rozvíjajúce slovnú zásobu, maľovanie, nácvik piesní, tanec, hygienické návyky), príprava desiaty pre deti navštevujúce RKC, kurz varenia a šitia, dielňa remeselných zručností, burza šatstva, katechéza detí i dospelých, Klub rómskej kultúry, 0. ročník základnej školy podľa osnov ZŠ Komenského 12, Lipany a poradenstvo (zamerané na pracovno – právne otázky, evidenciu na ÚPSVR, dávky v hmotnej núdzi, hľadanie zamestnania, korešpondenciu, výchovnú činnosť).

Kalendár