Zaradené do: Aktuality & Akcie

Workshopy v Charitnom dome sv. Alžbety v Košiciach

V rámci pracovných skúseností s prijímateľmi sociálnych služieb sme sa rozhodli pre zintenzívnenie práce s ľuďmi bez domova  - realizovať v CHD sv. Alžbety pracovné workshopy pre samotných prijímateľov SS. Sociálni pracovníci, psychiater a vedúca zariadenia budú posilňovať u ľudí bez domova samostatnosť, zodpovednosť a aktívny prístup k riešeniu sociálnej situácie každého z nich. 

Zaradené do: CHD Košice

Charitný dom sv. Alžbety

Sociálne služby krízovej intervencie

 

Charitný dom sv. Alžbety

Bosákova ulica, 040 01 Košice

0904 738 551, 0911 279 583

chd.kosice(at)charita-ke.sk

Vedúca zariadenia: PhDr. Soňa Hlaváčová

Kalendár