Zaradené do: Vzdelávacie služby

Kurz opatrovania

Ponúkame vám možnosť absolvovať KURZ OPATROVANIA v Košiciach a Prešove.  Arcidiecézna charita Košice na základe získanej akreditácie MPSVaR č.s. 9558/2017-M_OSS a č. z. 23430/2017 ponúka záujemcom možnosť absolvovať kurz opatrovania kombinovanou formou za bezkonkurenčnú cenu.

Termíny na 2. polrok 2018 sú so začiatkom 28.8., 2.10. a 6.11.

Kalendár