Charitatívna služba v rodinách

Poskytovaná služba je špecifická práve v tom, že je vykonávaná v domácom prostredí prijímateľa sociálnej služby (ďalej len „prijímateľa“) prostredníctvom opatrovateľky alebo opatrovateľa. Ten prichádza k prijímateľovi do jeho domáceho prostredia na dohodnutý určitý čas, aby mu pomohol s úkonmi sebaobsluhy (nevyhnutných životných úkonoch bežnej osobnej hygieny, donáške a podávaní jedla), nevyhnutných prácach v domácnosti, či súvisiacich s prevádzkou domácnosti, ako aj zabezpečenie kontaktu so sociálnym prostredím, na ktoré sám už nestačí.

Kalendár