Kurz opatrovania

Ponúkame vám možnosť absolvovať KURZ OPATROVANIA v Košiciach a Prešove.  Arcidiecézna charita Košice na základe získanej akreditácie MPSVaR č.s. 9558/2017-M_OSS a č. z. 23430/2017 ponúka záujemcom možnosť absolvovať kurz opatrovania kombinovanou formou za bezkonkurenčnú cenu.

Termíny na 2. polrok 2018 sú so začiatkom 28.8., 2.10. a 6.11.

 

 

Prečo sa pre kurz rozhodnúť:

- najlacnejšia ponuka na trhu

- možnosť absolvovania v Košickom a Prešovskom kraji
- aktívna účasť na výučbe iba 4 dni
- samoštúdium s možnosťou konzultácií s lektormi v pohodlí Vášho domova

- osvedčenie aj v nemeckom jazyku (úradný preklad)

 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE O KURZE:


Názov vzdelávacieho programu: ,,KURZ OPATROVANIA - kombinovaná forma“ v rozsahu 230 hodín: 120 hod. teoretická časť – formou samoštúdia z publikácie, ktorá bude účastníkom poskytnutá, 40 hod. prezenčná forma v  Košiciach-Košická Nová Ves, Poľná 1, praktická časť kurzu 70 hod. odborná prax v zariadení sociálnych služieb - Dom pokojnej staroby A. F. Colbrieho na Južnej triede 2 v Košiciach, ďalšie možnosti výkonu odbornej praxe sú v CHD sv. Edity Steinovej vo Vojčiciach, DPS Lipany, DKD-DPS Veľký Šariš  a v Hospici Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi.                                          

 

OBSAH VZDELÁVACIEHO PROGRAMU: Vzdelávací program pozostáva z 8 tematických celkov zameraných na opatrovateľskú činnosť, opatrovanie v detskom veku, anatómiu človeka, pomoc pri výžive, mobilizáciu klienta, prvú pomoc, vedenie domácnosti, atď.

Stručný popis vzdelávacieho programu: Vzdelávací program „Kurz opatrovania - kombinovaná forma“ je modulový vzdelávací program, ktorý sa realizuje dištančnou a prezenčnou formou a má charakter kurzu. Pozostáva z 3 hlavných častí a to z teoretickej a praktickej výučby a z praxe vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb. Celkové trvanie kurzu je 230 hodín. Vyučovacia hodina trvá 45 minút. Účastník po absolvovaní kurzu nadobudne schopnosti, ktoré bude potrebovať pri výkone opatrovateľskej starostlivosti v sociálnych a zdravotníckych zariadeniach a v domácnostiach na Slovensku a v zahraničí. Počas absolvovania kurzu získa aj základné zručnosti, ktoré mu umožnia aplikovať teoretické vedomosti priamo v praxi uvedených povolaní.

Cieľová skupina vzdelávacieho programu: Vzdelávací program je určený najmä osobám, ktoré chcú vykonávať opatrovateľskú starostlivosť alebo cítia potrebu zamestnať sa v oblasti sociálnych služieb. Absolvovaním tohto kurzu splnia účastníci potrebné kvalifikačné požiadavky Zákona č. 448⁄2008 o sociálnych službách.
Profil absolventa:Absolvent kurzu je pripravený na samostatné vykonávanie prác, ktoré sú náplňou opatrovateľa v sociálnych zariadeniach ako aj v domácnosti fyzickej osoby odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby. Absolvent sa vie rozhodnúť pre určitý pracovný postup v situáciách, ktoré mu kompetencie dovoľujú a vie osloviť patričného odborníka vtedy ak by činnosti prekračovali rozsah opatrovateľskej praxe. Absolvent vie zvoliť správne pomôcky, vie ich improvizovať a vhodne sa o ne postarať pred a po výkone. Pri výkone profesionálnej praxe dodržiava zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci ako aj hygieny práce. Ovláda zásady dezinfekcie a v práci ju dodržiava na ochranu zdravia klienta ale aj svojho. Chápe význam prostredia, jeho tvorby a udržiavanie v prospech zdravia človeka. Absolvent je zoznámený so základnými princípmi etiky a správa sa podľa nich. Bude dodržiavať základné sociálne a zdravotnícke zákony, ktoré vo svojej praxi potrebuje. Celkové trvanie vzdelávacieho programu v rozsahu: 6 týždňov 

 

Cena kurzu: 200 €/účastník - záloha za kurz 100,- Eur (pri prihlásení).

 

Harmonogram kurzov opatrovania v Košiciach august-december 2018

 

začiatok kurzu  28.08.  02.10.   06.11.
samo štúdium  28.08. - 18.09.   02.10. - 23.10.  06.11. - 27.11.
prezenčná forma  19.09. - 22.09.  24.10. - 27.10.  28.11. - 01.12.
odborná prax - 1. termín 24.09. - 01.10. 29 - 31.10., 5 - 8.11.  03.12. - 10.12.
odborná prax - 2. termín 02.10. - 09.10. 09.11 - 16.11.  11.12. - 18.12.
záverečná skúška  12.10.  19.11.   19.12.

 

 Bližšie informácie:  0911 115 446, 0911 266 815, 055/62 55 317prihlaska

Email: alica.starkTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  

Kalendár