Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Arcidiecézna charita Košice prevádzkuje ADOS od roku 1999 v mestách Bardejov, Lipany, Košice, Trebišov a Sobrance. ADOS je zariadenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti a poskytuje komplexnú domácu ošetrovateľskú starostlivosť, ktorá je poskytovaná sestrou v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom sociálnom prostredí fyzickým osobám

OŠETROVATEĽSKÚ STAROSTLIVOSŤ, ktorá je poskytovaná zdravotnou sestrou v domácom prostredí klienta.

 

ADOS poskytuje starostlivosť hlavne klientom

 

 1. ťažko mobilným a imobilným, ktorí kvôli zdravotnému stavu nemôžu dochádzať na ošetrenie do ambulancie,
 2. po hospitalizácii,
 3. ktorí potrebujú ošetrenie, ale nie je potrebné, aby boli hospitalizovaní,
 4. pri akútnych ochoreniach bez potreby hospitalizácie,
 5. rizikovým a chronicky chorým napr. s diabetes mellitus (cukrovka), s onkologickým ochorením, so srdcovo-cievnym    ochorením, a pod.,
 6. v terminálnom štádiu ochorenia,
 7. alebo s inými zdravotnými problémami.

 

Domácu ošetrovateľskú starostlivosť navrhuje praktický lekár zdravotnej starostlivosti, s ktorým má pacient uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Môže ju odporučiť aj lekár špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ošetrujúci lekár ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo ošetrujúca sestra ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Výkony sú plne hradené zdravotnou poisťovňou pacienta (Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera, UNION).

 

Medzi najčastejšie výkony patrí:

 1. ošetrovanie rán (pooperačných, chronických, preležanín...),
 2. prevencia dekubitov,
 3. ošetrovateľská rehabilitácia,
 4. ošetrovanie vývodov (stómií),
 5. cievkovanie ženy (výmena katétra),
 6. podávanie liekov, infúzií, injekcií,
 7. odbery krvi a iného biologického materiálu,
 8. a iné výkony na návrh lekára.

 

Kontakt:

ADOS Bardejov
Mária Jurková,  manažér ADOS
Pri Štadióne 23,
085 01 Bardejov
mobil: 0903 982 141 tel: 054/4742662
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
ADOS Bardejov
Radoslav Hortulányi,  fyzioterapeut
Pri Štadióne 23,
085 01 Bardejov
mobil: 0910 842 653
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
ADOS Košice
Mgr. Věra Vyhnalová, odborný zástupca
Južná Trieda 2,
040 01 Košice
mobil: 0911 279 578 tel: 055/6338930
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
ADOS Lipany
Mgr. Vavreková Jana, odborný zástupca
Hviezdoslavová 826,
082 71 Lipany
mobil: 0903 982 140 tel: 051/4572781
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
ADOS Sobrance
Mgr. Juriková Valéria, odborný zástupca
Kpt. Nálepku 8,
073 01 Sobrance
mobil: 0903 982 139 tel: 056/6524392
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
ADOS Trebišov
Mgr. Monika Semanová, odborný zástupca
Cukrovarská 2
075 01 Trebišov
mobil: 0907 972 619 tel: 056/6725426
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Cenník výkonov platný od 1.1.2015 na stiahnutie TU:

Stiahnuť

Aký je rozdiel medzi ADOS a Charitatívnou službou v rodinách (opatrovateľskou službou)?

 

ADOS poskytuje prostredníctvom zdravotných sestier pacientom zdravotnícke výkony ako ošetrovanie rán, dekubitov, vredov, robí odbery, podáva lieky, infúzie, robí rehabilitáciu. Služby ADOS predpisuje pacientovi všeobecný lekár a sú bezplatné.

 

Opatrovateľská služba zabezpečuje prostredníctvom opatrovateliek klientom sociálne úkony – starostlivosť o stravovanie a pitný režim klienta, toaleta klienta, umývanie a obliekanie klienta, doprovod k lekárovi, organizovanie voľnočasových aktivít, starostlivosť o domácnosť, nákupy, pomoc pri pohybe a pod.  Opatrovateľská služba sa zabezpečuje na základe „rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu“, ktorú je potrebné vybaviť v obci, kde má občan trvalé bydlisko.

Kalendár