Dom ošetrovateľskej starostlivosti

DOS je zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ktorom sa poskytuje nepretržitá ošetrovateľská starostlivosť, vrátane ošetrovateľskej rehabilitácie osobám, ktorých zdravotný stav si nevyžaduje sústavnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú lekárom, ale si vyžaduje nepretržité poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti s predpokladaným pobytom na lôžku presahujúcim 24 hodín a ktorú nemožno vykonávať v prirodzenom sociálnom prostredí.

Arcidiecézna charita má pre DOS vyčlenených 6 lôžok v zdravotníckom zariadení Hospic Matky Terezy 

v Bardejovskej Novej Vsi so sídlom Pri štadióne 23. Prevádzka Domu ošetrovateľskej 

starostlivosti sa začala 14.06.2013.

Cieľom ošetrovateľskej starostlivosti v DOS je poskytnúť osobe so zdravotným problémom 

komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu zameranú na

a) udržanie a zlepšenie kvality života,

b) pooperačné a posthospitalizačné obdobie,

c) predchádzanie zdravotným komplikáciám.

Indikácia na prijatie:

Ošetrovateľská starostlivosť sa poskytuje osobám so zmeneným zdravotným stavom 

súvisiacim s imobilizačným syndrómom, s chronickým dekompenzovaným ochorením, po 

operačnom výkone, po úraze s obmedzenou hybnosťou, s narušenou integritou kože, alebo s iným zdravotným problémom, neurologickým ochorením, s potrebným rehabilitačným programom na základe odporúčania lekára ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo ambulantnej zdravotnej starostlivosti. 

Počas pobytu zabezpečujeme:

1. komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť,

2. pravidelné lekárske vizity,

3. ošetrovanie rán a dekubitov,

4. prevencia dekubitov,

5. rehabilitácia,

6. nácvik sebestatočnosti, aktivizácia,

7. podávanie liekov, injekcii, infúznej liečby,

8. tlmenie bolesti,

9. podľa potreby konzultujeme zdravotný .stav s príslušnými lekármi

Cena za službu:

7 €/deň ak je pacient schválený zdravotnou poisťovňou

35€/deň priama platba bez nutnosti uznania zdravotnou poisťovňou.

Postup pri umiestnení:

1. telefonicky kontaktovať odborného zástupcu pre DOS, prípadne vedúcu sestru na t.č. 054/474 26 62 alebo 0911 284 235

2. zabezpečiť od všeobecného lekára výmenný lístok s textom "odporučujem pacientovi umiestnenie do DOS za účelom rehabilitácie"

 - s vedúcou sestrou sa dojedná dátum prijatia

Pred nástupom odporúčame doniesť so sebou:

• preukaz poistenca

• zdravotnú dokumentáciu

• lieky

• inkontinentné pomôcky

• pomôcky, pre bežne používanie (barly, palička, vozík a podobne)

• základne hygienické potreby: (šampón na vlasy, sprchový gél, mydlo, hrebeň, 

• pyžamá (2ks), domáce oblečenie (2ks), sveter (mikina 2ks) župan, tričko (2ks), 

• vhodné oblečenie v prípade teplého obdobia a priaznivého počasia na pobyt

• vlastné elektronické prijímače

• po dohode s personálom osobné malé veci

zubná kefka, zubná pasta, ústna voda, potreby na holenie u mužov, štetôčky do uší,

deodorant, telové mlieko, masážnu emulziu, hygienické servítky, servítky, vatu

ponožky (4ks), ručníky (2ks), prezuvky

a pohyb vonku

Lieky zdravotnícke a inkontinentné pomôcky sa zabezpečujú v rámci ambulantnej 

starostlivosti všeobecného lekára.

Dĺžka pobytu osoby je jeden mesiac vo výnimočných prípadoch môže trvať aj dlhšie.

Čítať 9217 krát

Kalendár