Zaradené do: Aktívne

Projekt „Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd“

V dňoch 23.-25.01.2013 v Sanatóriu Tatranská Kotlina sa uskutočnila plánovaná aktivita projektu - pracovný seminár s názvom „Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd – norma alebo bežná prax v sociálnych službách?“. Zúčastnili sa na ňom odborní zamestnanci(sociálni pracovníci, poradcovia, sestry, opatrovateľky a vedúci zamestnanci) rôznych druhov sociálnych služieb Arcidiecéznej charity Košice z Prešovského i Košického kraja.

Kalendár